Website của chúng tôi có những chức năng cơ bản của một trang web bán hàng.
Cung cấp hông tin sản phẩm, giỏ hàng, chức năng thanh toán.

Xác nhận mua hàng, trả hàng, hoàn tiền.

Web sử dụng giao thức bảo mật SSL để đảm bảo thông tin cá nhân khách hàng.

Hình ảnh sản phẩm không chứa văn bản quảng cáo khác hướng đến 1 đối tượng khác chỉ quảng cáo cho sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi có đầy đủ thông tin về địa chỉ bán hàng, số điện thoại, và cách chính sách mùa hàng, nhận hàng cho, thanh toán, đổi trả.

 

Khách hàng mua hàng cần đọc ký các hướng dẫn và làm theo hướng dẫn để sử dụng sản phâm.
Tránh tình trạng sử dụng không đúng hướng dẫn gây hỏng và yêu cầu đổi lại.

Các sản phẩm đổi trả được chúng tôi ghi chú chiết dưới mục đổi trả.

 

Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại để dưới của trang web hoặc liên hệ với chúng tôi qua email để được hỗ trợ thêm