Lương cơ bản đài loan năm 2022 – 2023

5/5 - (1 bình chọn)

Lương cơ bản đài loan năm 2022 – 2023

lương cơ bản bên đài loan là bao nhiêu tiền một tháng

 

Cơ quan thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) đã phê duyệt tăng lương cơ bản cho lao động nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam theo lộ trình kể từ ngày 1/1/2022…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), cơ quan này đã nhận được Công văn số 238 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về việc cơ quan thẩm quyền của Đài Loan đã phê duyệt tăng lương cơ bản theo lộ trình kể từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 24.000 Đài tệ/tháng lên 25.250 Đài tệ/tháng, biên độ tăng là 5,21% (tăng 1.250 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 160 Đài tệ/giờ lên 168 Đài tệ/giờ, biên độ tăng là 5,0% (tăng 8 Đài tệ/giờ so với mức lương cơ bản hiện nay).

Trường hợp mức lương cơ bản mới là 25.250 Đài tệ/tháng, các mức khấu trừ phí bảo hiểm lao động và phí bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan sẽ được điều chỉnh như sau:

Cách tính cách quy đổi tiền đài loan sang tiền việt –   25250 đài tên bằng bao nhiều tiền việt 

Về mức phí tham gia bảo hiểm lao động, trong năm 2022, tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 10,5% so với mức lương cơ bản của người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động chi trả 70%, người lao động phải đóng 20% và sở tại hỗ trợ 10%.

Mức phí tham gia bảo hiểm lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng kể từ ngày 1/1/2022 được tính như sau: Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm lao động 10,5% x hệ số chi trả 20% = 25.250 Đài tệ x 10,5% x 20% = 530 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm công việc giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Về mức phí tham gia bảo hiểm y tế, tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế của người lao động năm 2022 là 5,17% so với mức lương cơ bản của người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động chi trả 60%, người lao động phải đóng 30% và sở tại hỗ trợ 10%.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng kể từ ngày 1/1/2022 được tính như sau: Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm y tế 5,17% x hệ số chi trả 30% = 25.250 Đài tệ x 5,17% x 30% = 392 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia đóng bảo hiểm y tế áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và chăm sóc người bệnh tại gia đình.

Nguồn https://vneconomy.vn/