Thế nào là miễn dịch cộng đồng?

Rate this post

Miễn dịch cộng đồng là gì? Và thế nào là miễn dịch cộng đồng?

Miễn dịch cộng đồng xảy ra khi hầu hết mọi người trong cộng đồng đều miễn dịch với

bệnh truyền nhiễm, tức là có thể tiếp xúc với người mắc bệnh và không bị lây bệnh.

Mọi người có thể trở nên miễn dịch bằng cách mắc bệnh hoặc tiêm vắc xin.

Thông tin thực tế về miễn dịch cộng đồng

• Đối với một căn bệnh như COVID-19, khả năng miễn dịch cộng

đồng khiến vi-rút khó tìm được đối tượng gây bệnh hơn.

• Tiêm vắc xin cho nhiều người là cách tốt nhất để đạt được

khả năng miễn dịch này.

• Miễn dịch cộng đồng sẽ bảo vệ những người không thể

tiêm vắc xin, chẳng hạn như những người còn quá trẻ, hệ

miễn dịch kém hoặc bị dị ứng với vắc xin.

• Một số người vẫn có thể nhiễm bệnh ngay cả khi có miễn

dịch cộng đồng. Nguy cơ bùng phát cao hơn ở những khu

vực có ít người tiêm vắc xin hơn.

• Các nghiên cứu sẽ tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu thêm về

COVID-19 theo thời gian.

Hãy tiêm vắc xin

• Vắc xin COVID-19 đã được chứng minh là an toàn và hiệu

quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng.

• Càng nhiều người được tiêm vắc xin COVID-19, lợi ích

chung càng được bảo đảm.

• Hiện vẫn chưa thể xác định một người sẽ duy trì khả năng

miễn dịch trong bao lâu từ khi hồi phục sau COVID-19 hoặc

được tiêm vắc xin.

Cho đến khi chúng ta đạt được miễn dịch cộng đồng

• Tiếp tục đeo khẩu trang trong nhà và khi ra ngoài khi bạn ở

gần những người không sống trong cùng gia đình với bạn.

• Giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet với người khác.

• Tránh xa đám đông.

• Rửa tay thường xuyên.

• Tiêm vắc xin COVID-19 khi đến lượt.

Để giúp đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, Virginia đặt

ra mục tiêu tiêm vắc xin cho tất cả những ai muốn và đủ điều

kiện nhận vắc-xin và ít nhất 75% số người từ 16 tuổi trở lên.

Đăng ký để nhận vắc xin COVID-19 miễn phí. Tìm hiểu thêm

tại Vaccinate.Virginia.gov hoặc gọi số 1-877-829-4682.

Tải file tại đây
nguồn: Vaccinate.Virginia.gov